News

Oslo, Thursday, March 24, 2011
Stock Exchange Notification
BLOM SIGNED NOK 16 MILLION CONTRACT IN ROMANIA

Blom Romania S.R.L, the Romanian subsidiary of Blom ASA, has signed a contract with the Romanian County Council Sibiu to deliver technical assistance for new infrastructure. The expected value of the agreement is approximately NOK 16 million. The project will start in spring 2011.

The project includes technical assistance and supervision of planning of infrastructure for waste treatment facilities and closure of non-complying waste landfills.

The contract confirms that the company’s strategy to expand its activity in the growing economies in Central and Eastern Europe has given results. The contract also confirms that the company has successfully been able to expand into new services to its established customer base.

The infrastructure in many Eastern European countries has a significant need for renovation and expansion. During the last year funding for this kind of projects has increasingly been made available by among others the EU and the World Bank. Blom presently experiences an increased level of public tenders related to infrastructure projects, of which the waste management project in Sibiu is an example.

For further information please contact:

Dirk Blaauw, CEO Blom ASA, at tel: +47 22 13 19 23 or

Lars Bakklund, CFO Blom ASA, at tel: +47 22 13 19 34

 

Blom har signert avtale på NOK 16 millioner i Romania

Blom Romania S.R.L, det rumenske datterselskapet til Blom ASA, har signert en avtale for teknisk rådgivning for utbygging av ny infrastruktur  i det rumenske fylket Sibiu. Kontaktens verdi er estimert til ca. NOK 16 millioner. Oppdraget forventetes å starte våren 2011.

Det nye prosjektet omfatter prosjektering og oversyn med planleggingen av infrastruktur for avfallhåndtering  og sikring av avfallsstasjoner som ikke oppfyller EU retningslinjene.

Kontrakten er en bekreftelse på at selskapets strategi med økt  fokus på vekstmarkeder i Sentral og Øst Europa har gitt resultater.  Samtidig vinner selskapet frem med fokus verdi økende tjenester som bygger videre på den kompetanse og de kunder selskapet har etablert over tid.

Infrastrukturen i mange øst-europeiske land har et betydelig behov for vedlikehold og utbygging. I løpet av det siste året har finansiering for denne type prosjekter i økende grad blitt gjort tilgjengelig fra blant annet EU og Verdensbanken. Blom opplever som en følge av dette et økende antall offentlige anbud relatert til infrastruktur prosjekter i disse landene, hvorav prosjektet i Sibiu fylke i Romania er et eksempel.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Dirk Blaauw, CEO Blom ASA, tlf: +47 22 13 19 23 eller

Lars Bakklund, CFO Blom ASA,  tlf: +47 22 13 19 34

Web development by Imaginanet