News

Oslo, Friday, March 18, 2011
Stock Exchange Notification
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING HELD / EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AVHOLDT

ENGLISH

Blom ASA held its Extraordinary General Meeting Friday 18th of March 2011.
All proposals were adopted.

The Blom shares will trade inclusive of the right to receive subscription rights to and including 18 March 2011 and will trade exclusive of the right to receive subscription rights from and including 21 March 2011.


The minutes of the meeting is attached and available at www.newsweb.no.

NORSK

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA fredag 18. mars 2011.
Samtlige forslag til beslutninger ble vedtatt.

Blom aksjen vil handles inklusive rett til å motta tegningsretter til og med 18. mars 2011 og vil handles eksklusive rett til å motta tegningsretter fra og med 21. mars 2011.

Generalforsamlingsprotokollen følger vedlagt og finnes på www.newsweb.no.

For nærmere informasjon kontakt CEO Dirk Blaauw tlf. 22 13 19 20 eller CFO Lars Bakklund, tel. 22 13 19 34.Web development by Imaginanet