Career / Кариери

CAREER WITHIN BLOM

The competence of Blom's employees is of vital strategic importance for the Group. We believe that exceptional human resources are essential in order to succeed. We are proud to say our employees have high expertise and qualifications and the vast majority have gained a higher level of education. 

Blom is committed to employ talented people and support our employees to achieve their highest potential. The Group is always on search for new expertise and great competencies. Please do not hesitate to send an open job application to any of Blom's subsidiaries. 

Blom Group has more than 1.150 employees located in offices all over Europe.

Please have a look at vacant positions in the menu to the left. If there are no positions available, feel free to send us your CV anyway.

Please also have a closer look at other Blom subsidiaries' local web pages to see, if there are vacant positions advertised in any of the local Blom companies.

 

КАРИЕРА В БЛОМ

Компетентността на служителите на Блом е от жизнено стратегическо значение за Групата. Ние вярваме, че изключителните човешки ресурси са съществени за нашия успех. Гордеем се да кажем, че нашите служители имат висок опит и квалификации и повечето от тях са с висше образование. 

В Блом се стремим да наемаме талантливи хора и да подкрепяме своите служители да реализират най-високия си потенциал. Групата винаги търси нови експерти с големи способности. Моля, не се притеснявайте да кандидатствате за работа в който и да е от клоновете на Блом. 

Група Блом има над 1150 служители в офиси в цяла Европа. 

Моля, прегледайте за свободни позиции в менюто отляво. Дори да няма такива в момента, можете спокойно да ни изпратите вашето CV.

Моля, също разгледайте внимателно страниците на другите офиси на Блом за свободни позиции при тях.Web development by Imaginanet