• Trh: Utility, Environmental
  Produkty a služby:
  Termografie, hyperspektrální průzkum,  LiDAR laserové skenování, digitální model reliéfu, vektorové mapování
  Technologie:
  LiDAR, hyperspektrální snímkování
  Země:
  Maďarsko

  Blom spolu s Károly Robert College dokončil analýzu následků nejhorší ekologické katastrofy v historii Maďarska

  Kolontár po katastrofěBylo dokončeno zpracování dat získaných za pomoci LiDAR laserového skenování a hyperspektrálního snímkování, která byla pořízena za účelem zmapová  úniku odpadního červeného kalu z protržené hrázi odkalovací nádrže hliníkárny v severo-západním Maďarsku.

  Výsledky
  Kombinace různých metod dálkového průzkumu Země se projevila jako velmi efektivní řešení pro hodnocení rozsahu a dopadu této ekologické katastrofy. Na základě získaných údajů bylo možné simulovat podrobný průběh toku červeného bahna a přesně zhodnotit rozsah a koncentraci znečištění. Tato technologie umožňuje identifikovat možná poškození hrází podobných nádrží, proto by bylo ideální využít ji pro systematické sledování podobných rizikových míst, aby se předešlo podobným katastrofám.

  For English version press here
Web development by Imaginanet