LiDAR laserové skenování a výšková data


LiDAR (Light Detection And Ranging) je revoluční technologie leteckého laserového skenování, která umožňuje rychlejší, přesnější a úspornější zachycení výškových dat. Blom je jedním z předních světových poskytovatelů LiDAR zdrojů v průběhu posledních deseti let a nabízíme širokou škálu služeb a řešení, od poradenství a sběru dat, až po zpracování dat a digitálních modelů.

Data jsou získávána pomocí laserů pro měření vzdálenosti mezi letadlem a zemí, a to pomocí impulsů laseru a měření času, potřebného pro návrat impulsu zpět k letadlu. Každý laserový puls vypuštěný z letadla může vrátit až čtyři světelné signály, které mohou proniknout do vegetace a poskytnout přesné měření zemského povrchu.

Blom vlastní LiDAR systémy ve vrtulnících i v letadlech, díky čemuž jsou naše produkty velmi variabilní. Vysoká přesnost dat pořízených z vrtulníku může být zhodnocena pro vysoce detailní mapování silničních a železničních tratí, zatímco pořízení dat z letadlových systémů je dostatečně efektivní z hlediska nákladů na průzkum rozlehlých oblastí, například v lesním hospodářství. Blom může nabídnout řešení šitá na míru pro konkrétní letecké zaměření projektů nebo oblastí, které jsou součástí datových databází Blomu.

Využití technologie LiDAR je velmi široké; tradičně jsou LiDAR data využívána pro stavebnictví a povodňové modelování, vývoj technologií v médiích a oblastech pro volný čas, kde se LiDAR nyní využívá k vytváření virtuální reality a zvláštních efektů.

Využití

LiDAR

 • Hry
 • Vyhodnocení povodňových rizik
 • Plánování tras infrastruktury
 • Plánování mobilních sítí
 • Inženýrské sítě
 • Objemové studie
 • Obnova měst
 • Správa vegetace
 • Správa stavu lesů

Dodávané formáty

 • LAS v.1.2 vč. RGB, klasifikace a intenzity
 • XYZ
 • Mřížka
 • TIN
 • Obrysy
Web development by Imaginanet