Modelování terénu a povrchu


Digitální modely terénu (DTM) poskytují matematické reprezentace země nebo terénu. Digitální modely povrchu (DSM) zobrazují i nadzemní prvky, jako jsou budovy a vegetace. Takové modely terénu či povrchu mohou být vytvořeny pomocí fotogrammetrie nebo technologie LiDAR a naleznou využití v mnoha oblastech.

Blom má díky celé řadě používaných metod schopnost provádět rozsáhlé produkce celých států, ale i produkty na zakázku s nejvyšší možnou přesností.

Využití

  • Plánování a projektování silnic, železnic a elektrického vedení
  • Mapování povodňových rizik
  • Geologické a geotechnické analýzy terénu
  • Modelování masových posunů, jako jsou laviny a sesuvy půdy
  • Urbanistické modelování a plánování
  • Měření hluku a viditelnosti
  • Management životního prostředí
  • Orto-rektifikace leteckých snímků
Web development by Imaginanet