Podzemní radar


Blom je schopen poskytnout podrobné podpovrchové informace získané podzemním radarem, která mohou být viděna v průřezu a promítnuta v GIS softwarových balíčcích. Průřezová data mohou být využita k zobrazení umístění potrubí, pohřbeného majetku, podzemních dutin a jiných podpovrchových anomálií.

Podzemní radar

Využití

  • Detekce pohřbeného majetku
  • Detekce, podzemních dutin a jímek
  • Měřené průzkumy
  • Detekce úniku vody a ověřování
  • Správa majetku
  • Archeologie

Dodávané formáty

  • . DWG /. DXF
  • PDF listy výkresů s komentářiWeb development by Imaginanet