Blom Finland

BlomSTREET (Copy) (Copy) (Copy)

BlomOBLIQUE on kokonaispalvelu, joka sisältää viistoilmakuvauksen ja kuvakirjaston toimittamisen pilvipalveluna asiakkaille. BlomOBLIQUE-kuvaus suoritetaan asiakkaan haluaman aluerajauksen mukaiselta alueelta.
BlomOBLIQUE-palvelua voidaan käyttää lukuisilla eri toimialueilla. Aineistot ovat laajasti käytössä muun muassa kuntapuolella esimerkiksi kaavoituksessa, rakennusvalvonnassa, asiakaspalvelutehtävissä, ja teknisessä suunnittelussa sekä erilaisissa inventointihankkeissa. Viistoilmakuvaus sopii erinomaiseksi lähtöaineistoksi 3D-kaupunkimalleihin. Viistoilmakuvaus ja laserkeilausaineisto muodostavat yhdessä hyvän lähtöaineiston kaupunkimalleille. Viistoilmakuvien käyttö tuo hyötyjä mm. maastokäyntien vähentymisenä ja havainnollisina esityksinä. BlomOBLIQUE-asiakas saa käyttöönsä viistokuvat neljästä eri ilmansuunnasta ja sekä ortokuvat koko kuvausalueelta. Pikselin koko on viistokuvilla 8-10 cm ja pystykuvilla 10 cm. Valmis kuvakirjasto asennetaan pilvipalveluun. Kuvat ovat asiakkaan käytettävissä Blomin BlomDESKTOP- ja BlomWEB-sovelluksilla tai BlomURBEX rajapintojen kautta (WMS) asiakkaan tietojärjestelmään integroituna. Palvelu tarjoaa monipuoliset toiminnallisuudet, kuten erilaiset mittaukset, kuvien käyttämiseen. Kuvat voidaan toimittaa myös offline-kuvakirjastona asennettavaksi asiakkaan palvelimelle. Palvelu tarjotaan useimmiten kahden tai kolmen vuoden sopimusjaksolla.

Web development by Imaginanet