Blom Finland

BlomSTREET (Copy) (Copy)

Blom Kartalla on vuosikymmenien kokemus ilmakuvauksesta. Blom Kartan edeltäjä, Kunnallistekniikka Oy, oli yksityisen ilmakuvatuotannon pioneeri aloittaessaan ilmakuvaustoiminnan 1960-luvun alussa.

Ilmakuvista tuotetaan tyypillisimmin ortokuvat. Ne ovat mittatarkkoja ilmakuvia, joiden geometria vastaa karttaa. Ortokuvasta voidaan luotettavasti mitata esimerkiksi etäisyyksiä tai pinta-aloja. Erilaisissa karttapalveluissa ja verkkosovelluksissa näkyvät ilmakuva-aineistot ovat ortokuvia.

Ortokuvia käytetään yleisesti kartoituksessa sekä ympäristön suunnittelussa ja muutosten seurannassa. Yhä useammin digitaalinen ortokuva otetaan yhdeksi elementiksi paikkatieto- tai kartantuotantojärjestelmään. Olemme tuottaneet ortokuvia suuriin valtakunnallisiin projekteihin kymmenien tuhansien nelilökilometrien alueilta. Laajamittaisten projektien lisäksi tuotamme tarkkoja ortokuva-aineistoja pienialaisiin hankkeisiin.

Meillä on kokemusta niin suuri- kuin pienmittakaavaisten kameroiden käytöstä ortokuvatuotannossa. Siispä meiltä löytyy kokemusta niin kiinteäsiipisien lentokoneiden tuottamien ilmakuva-aineistojen ortokuvien tuotannosta aina miehittämättömien lennokeiden tuottamiin aineistoihin.

Ortokuvatuotannossa otamme aina asiakaskohtaisen vaatimukset ja ominaisuudet huomioon niin tarkkuuden, laadun kuin sävysäätöjen osalta. Siispä meille on arkipäivää eri laserkorkeusmallien käyttö orto-oikaisuissa. Räätälöimme aina ortokuva-aineistojen toimitukset asiakkaiden tietojärjestelmiin yhteensopivaksi sovitussa koordinaatistossa. Yhdessä oman lentokaluston kanssa olemme kykeneviä nopeaan toimitukseen.

Laatumme ja toimituskykymme tae on kokenut henkilöstö ja laatujärjestelmään perustuva laadunvalvonta sekä laaja kirjo eri kuvankäsittelyohjelmistoja ja suuri prosessointikapasiteetti.
Web development by Imaginanet