Blom Finland

BlomURBEX (Copy) (Copy)

Blom Kartalla on laaja ja monipuolinen kokemus laserkeilaushankkeiden toteuttamisesta eri asiakassegmenteille. Olemme tuottaneet laserkeilausaineistot suuriin valtakunnallisiin projekteihin, joissa on tuotettu laserkeilausaineistoja kymmenien tuhansien nelilökilometrien alueille. Laajamittaisien projektien lisäksi tuotamme tarkkoja, korkean pistetiheyden laserkeilausaineistoja väylähankkeisiin ja pienialaisiin kohteisiin.

Meillä on laaja kokemusta niin kiinteäsiipisillä lentokoneilla kerättyjen laseraineistojen käsittelystä ja analysoimisesta aina tarkkoihin maalaserkeilaimien tuottamiin aineistoihin.

Laseraineistojen tuotannossa otamme aina asiakaskohtaiset vaatimukset ja ominaisuudet huomioon. Meille on arkipäivää eri laserkorkeusmallien tuotanto ja pulssien ominaisuuksien hyödyntäminen. Räätälöimme laseraineistotoimitukset asiakkaiden tietojärjestelmiin yhteensopivaksi sovitussa koordinaatistossa. Yhdessä oman lentokaluston kanssa olemme kykeneviä nopeaan toimitukseen.

Laatumme ja toimituskykymme tae on kokenut henkilöstö ja laatujärjestelmään perustuva laadunvalvonta sekä laaja kirjo eri kuvankäsittelyohjelmistoja ja suuri prosessointikapasiteetti
Web development by Imaginanet