Blom Finland

Kaivos- ja kaivannaisteollisuus (Copy) (Copy)

BlomSTREET™ -katunäkymäkuvat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja, 360-asteisia panoraamakuvia kaduista ja muista liikenneväylistä. Kuvat ja niiden mukana tuleva ohjelmisto mahdollistavat 3D-mittausten tekemisen sekä omien paikkatietoaineistojen (2D ja 3D) esittämisen kuvilla.

Mahdollisuus mittauksiin suoraan kuvilta ja omien paikkatietoaineistojen esittämiseen kuvilta ovat ominaisuuksia, jotka erottavat BlomSTREET-katunäkymäkuvat Internetin ilmaisista katunäkymäaineistoista. Tehdyt mittaukset voi tallentaa esimerkiksi shape-muodossa ja viedä muihin paikkatieto-ohjelmistoihin. Metadatan ansioista tiedetään tarkalleen minä päivänä ja mihin kellonaikaan kuva on otettu. Aineistot ja ohjelmiston työkalut voidaan myös integroida osaksi muita paikkatieto- tai suunnitteluohjelmistoja. Valmiita integrointeja on olemassa muun muassa SITO-, Trimble-, AutoCAD-, Bentley- ja ESRI-tuotteisiin.

Yhteistyökumppanimme CycloMedia on kehittänyt teknologian BlomSTREET-kuvien keruuseen ja GlobeSpotter-pilvipalvelun kuva-aineistojen käyttämiseen. Aineistoja on mahdollista käyttää myös BlomDESKTOP- ja BlomWEB-ohjelmistoilla. BlomSTREET™ kuvat ja ohjelmisto ovat saatavilla pilvipalveluna Internetin ja kuvapalvelimen välityksellä, jolloin asiakkaan ei itse tarvitse huolehtia suurten aineistomäärien varastoimisesta omille palvelimilleen. Pilvipalvelun etuna ovat myös aineistojen ja ohjelmiston automaattiset päivitykset.

Kuvaukset räätälöidään aina asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asiakkaalla on mahdollisuus valita kuvausalueen lisäksi myös kuvauksen ajankohta. Räätälöityjen kuvauksien lisäksi Blomilla on tarjota myös valmista kuvamateriaalia ympäri Suomea. Suomessa kuvauksia on tehty vuodesta 2011 lähtien. Kamera voidaan asentaa myös muuhun liikennevälineeseen, kuten veneeseen, mönkijään tai veturiin, jolloin kuva-aineistoa voidaan kerätä myös kohteissa, joille henkilöautolla ei ole pääsyä.

Sovellukset

  • Katuomaisuuden inventoinnit ja omaisuusrekisterien ylläpito (liikennemerkit, katumerkinnät, katuvalaisimet, tolpat, viemärit, jne.)
  • Katuverkon dokumentointi esimerkiksi alueurakoiden hallinnan tarpeisiin
  • Vesiväylien ja rautatieverkon dokumentointi
  • Kuvat päätöksenteon tueksi
  • Suunnittelu (kaavoitus, katusuunnittelu, vihersuunnittelu, jne.)
  • Asiakaspalvelu
  • Vektorikarttojen laaduntarkastus ja muokkaus
  • Osoite- ja rekisteritietojen visualisointi kuvilla
Web development by Imaginanet