Blom Finland

BlomOBLIQUE (Copy)

Blom on toteuttanut sähkölinjojen kartoituksia useiden vuosien ajan. Tyypillisesti palvelut sisältävät laserkeilauksen, ilmakuvaukseen perustuvien ortoilmakuvien tuottamisen, maaston ja infrastruktuurin 3D-mallintamisen ja erilaisia kasvillisuusanalyysejä.

Helikopteri on kustannustehokkain väline tiedonkeruuseen. Se on nopea ja joustava, ja mahdollistaa keilauksen ja kuvauksen samanaikaisesti yhdellä lennolla. Keilaustarkkuus voi olla jopa 100 pistettä neliömetrille ja kuvaresoluutio yhden senttimetrin.

Blom on panostanut paljon erilaisten analyysien tuottamiseen johtokäytävien varrelta kerättyyn tietoon perustuen. Analyysit mahdollistavat esimerkiksi yksittäisten vaarallisten puiden tunnistamisen, puuston korkeuden määrittämisen ja mikä riski mahdollisesti kaatuvilla puilla on osua sähkölinjaan. Kehittyneet analyysit auttavat riskien tunnistamisessa, ylläpitotoimien optimoinnissa ja kasvillisuuden raivaussuunnitelmien laadinnassa.

Tuoreimmissa projekteissa, laserkeilauksen ja ilmakuvauksen rinnalla, on yhä useammin toteutettu myös viistoilmakuvaus. Tällöin helikopteriin asennettu monikamerajärjestelmä kuvaa sähkölinjaa ja erityisesti pylväitä niin edestä kuin takaa. Tämä mahdollistaa sähkölinjan yksityiskohtaisen dokumentoinnin, kuntotarkastukset ja entistä tarkempien kolmiulotteisten mallien ja visualisointien toteuttamisen.

Blom kehittää palveluitaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaittensa kanssa. Tulevana kuvauskautena Blom voi tarjota uutuutena infrapuna- ja ultraviolettikuvaukset osana kuvauslentoa, jolloin päästään tutkimaan lämpövuodot ja mahdollinen corona-ilmiön esiintyminen. Lisäksi Blom tarjoaa asiakkailleen selainpohjaisen työkalun kerätyn tiedon ja analyysidatan visualisointiin.

Sähkölinjojen kartoituksiin sovellettavia menetelmiä voidaan käyttää minkä tahansa johtokäytävän, kuten rautateiden, teiden ja maakaasulinjan, kartoituksiin. Johtokäytävien kartoituksessa kerättävää tietoa tarvitaan niin suunnittelu-, rakentamis- kuin ylläpitovaiheessa. Yksityiskohtaiset asiakastarpeet vaihtelevat, mutta yhteistä on tarve korkealle laadulle ja aineistojen jalostamisen monipuoliselle osaamiselle. Blomin kokeneet asiantuntijat osaavat etsiä juuri sinulle oikean ratkaisun.
Web development by Imaginanet