Blom Finland

BlomSTREET (Copy)

BlomSTREET on mittatarkka katunäkymäkuva-aineisto. BlomSTREET-kuvauksia on tehty Suomessa vuodesta 2011 alkaen. Aineistot ovat laajasti käytössä muun muassa kuntapuolella esimerkiksi yleisten alueiden hoidossa ja kunnossapidossa, asiakaspalvelutehtävissä, rakennusvalvonnassa, kaavoituksessa, suunnittelussa ja urakoitsijoiden toiminnassa.BlomSTREET on helppo ottaa käyttöön, sillä se toimitetaan pilvipalveluna eli Blom vastaa palvelun ylläpitämisestä ja teknisestä toimivuudesta. BlomSTREET-aineistoa on mahdollista käyttää valmiin selainkäyttöliittymän kautta tai integroituna asiakkaan paikkatietojärjestelmään. Integroinnin voi tehdä itse valmista rajapintaa hyödyntäen tai käyttää olemassa olevia integrointeja, joita löytyy muun muassa Trimble-, SITO-, ESRI- ja Autocad-ympäristöihin. BlomSTREET on tehokas työkalu katuomaisuuden kunnossapitoon, kartoituksiin ja inventointeihin. Esimerkiksi liikennemerkit, lyhtypylväät tai kaivonkannet voidaan lähes täysin automaattisesti inventoida kuvilta. BlomSTREET-aineiston aktiivinen käyttö vähentää huomattavasti tarvetta maastokäynneille, kun monet mittaukset, inventoinnit ja tarkistukset voidaan tehdä toimisto-olosuhteissa. Kuntakäyttäjien tekemät tutkimukset ovat osoittaneet BlomSTREET-aineiston tuoman ajansäästön ja toiminnan tehostumisesta saatavien hyötyjen olevan erittäin merkittäviä, jolloin myös tehdyn investoinnin takaisinmaksuaika on lyhyt. Lue lisää BlomSTREET-katunäkymäkuvauksesta
Web development by Imaginanet