Blom Finland

BlomURBEX (Copy)

Blom tarjoaa laajan valikoiman kaukokartoituspohjaisia metsäninventointituotteita ja -palveluita. Kaukokartoituspohjainen metsien inventointi perustuu laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistoihin sekä inventoitavalta alueelta mitattuun paikalliseen koeala-aineistoon.Kaukokartoituspohjainen metsien inventointi tuottaa jopa perinteistä maastossa tehtävää metsäninventointia tarkemmat puustotunnukset. Tärkeänä etuna on menetelmän kustannustehokkuus suurilla pinta-aloilla ja samaan aikaan kerätyn kuviotiedon saaminen koko alueelle. Kaukokartoituspohjaisia metsäninventointituotteita voidaan käyttää esimerkiksi metsäsuunnittelussa, puunhankinnassa tai hakkuu- ja hoitotarpeiden määrityksessä ja oikea-aikaisessa toteuttamisessa.

Blom toteuttaa kaikki kaukokartoituspohjaisten metsieninventoinnin työvaiheet projektin suunnittelusta aineistojen keruuseen ja lopputuotteiden toimitukseen asiakkaan tietojärjestelmään sopivassa tiedonsiirtoformaatissa. Inventointiprojekti ja lopputuotteet räätälöidään kulloinkin asiakkaan toiveiden ja tietojärjestelmän vaatimusten mukaisesti. Blomin oma laadunvalvonta kaikissa projektin eri vaiheissa takaa lopputuotteiden laadun. Lähes kaikki metsäninventointijärjestelmässä käytettävät ohjelmistot ovat Blomin omaa tuotantoa, joten niiden kontrollointi on tehokasta ja muokkaaminen erilaisiin tarpeisiin joustavaa.

Blomin tuottamien metsäninventointituotteiden pääasiakkaita ovat metsäkeskukset sekä metsäalan yritykset ja tutkimuslaitokset kotimaassa ja ulkomailla.

Lue lisää metsävaratiedon tuottamisesta
Web development by Imaginanet