Blom Finland

Kaivos- ja kaivannaisteollisuus (Copy)

Blomilla on kokemusta, kalustoa ja henkilökuntaa infrahankkeen kaikkiin mittaus- ja kartoituspalveluita vaativiin työvaiheisiin suunnittelusta ylläpitoon. Tarkka maastomalli varmistaa hyvät lähtökohdat infrahankkeen suunnitteluun, massatalouden optimointiin sekä suunnitelmien visualisointiin ja havainnollistamiseen.

Blomin palvelut on helppo räätälöidä asiakkaan toiveiden ja eri tietojärjestelmien asettamien vaatimusten mukaiseksi. Toteuttamamme laadunvalvonta projektin eri vaiheissa takaa laadun ja toimituksen vastaavuuden asiakkaan tarpeisiin.
Web development by Imaginanet