Blom Finland

Ohjelmistot (Copy) (Copy) (Copy) (Copy)

Tarjoamme BlomURBEX-pilvipalvelustamme koko maan kattavat kaukokartoitusaineistot. Päivitämme
palveluun säännöllisesti aina tuoreimmat saatavilla olevat aineistot. Lisäksi asiakkaan omien aineistojen
lataaminen palveluun on mahdollista, jolloin massiivisien aineistojen ylläpidosta ei tarvitse huolehtia.

Suurien kattavuuksien lisäksi BlomUrbex mahdollistaa myös tarkkaresoluutioisten viistokuva-aineistojen
käytön kaupunkisuunnittelussa –ja valvonnassa. Kaavoittajien, yhdyskuntasuunnittelijoiden,
hankekehittäjien, arkkitehtien ja paikkatietoasiantuntijoiden apuna toimivat myös BlomUrbexin tarjoamat
3D-aineistot.

Palvelussa olevat ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ovat helposti saatavilla WMS/WMTS-rajapinnan kautta
tarjoamallamme työpöytäsovelluksella tai Internet-selaimen välityksellä. Olemme myös kehittäneet
paikkatieto-ohjelmakohtaisia rajapintoja jolloin aineistojen operatiivinen käyttö onnistuu asiakkaan omasta
tietojärjestelmästä.

BlomUrbex toimii myös yleisimmillä mobiilialustoilla, jolloin suuri aineistomäärä kulkee kätevästi toimiston ulkopuolelle, sinne missä kulloinkin olet.

Web development by Imaginanet