Blom Finland

Ohjelmistot (Copy) (Copy)

Blom toimittaa paikkatietoaineistot maa-aineslupaan liittyvään ottomäärän seurantaan. Laserkeilaus soveltuu tähän erinomaisesti ja sillä voidaan korvata aikaa vievät maastomittaukset. Ottoalueen laajuudesta ja niiden määrästä riippuen suoritamme keilauksen joko lentokoneella, helikopterilla tai miehittämättömällä lentolaitteella.

Jalostamme kerätyn aineiston asiakkaan tarvitsemaan muotoon ja toimitamme tarvittavat analyysit ja raportit esimerkiksi alimman ottotason lähestymisestä sekä jäljellä olevien massojen määrästä tai viimeisimmän ajanjakson aikana otetusta maamassasta kiinteistöittäin.

Blomin aineistot sopivat hyvin myös kaivosteollisuuden tarpeisiin. Tuottamiimme aineistoihin perustuen voidaan muodostaa tarkat maanpintamallit, kartta- ja vektoriaineistot sekä laskelmat tilavuuksista.

Tuottamiamme aineistoja käyttävät niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijat hankesuunnitteluun, ympäristön valvontaan, seurantaan, varastojen tiliöintiin ja muutostulkintaan. Ilmasta kerätyn aineiston etuja maastossa kerättyyn tietoon verrattuna ovat menetelmän kustannustehokkuus, etenkin useilla lähekkäisillä alueilla, sekä aineistojen tarkkuus ja tasalaatuisuus. Lisätietoa laserkeilauksesta
Web development by Imaginanet