Blom Finland

Ohjelmistot (Copy)

Hyperspektrikuvauksella haetaan vastauksia haluttuihin täsmäkysymyksiin, kun perinteinen ilmakuvaus tai laserkeilaus ei riitä. Hyperspektrikuvauksella voidaan muun muassa tunnistaa materiaaleja niiden heijastusominaisuuksien erojen perusteella. Hyperspektrikuvaus soveltuu esimerkiksi mineraalien etsimiseen, maaperän koostumuksen analysointiin, kasvilajien erottamiseen ja kasvien terveydentilan selvittämiseen.

Hyperspektrikuvaus perustuu kuvantamiseen soveltuvien sähkömagneettisten spektrin osa-alueiden käyttöön. Blom toteuttaa hyperspektrikuvaukset yhteistyössä Specimin kanssa (Specim, Spectral Imaging Oy). Specim on suomalainen, maailman johtava hyperspektrikuvauslaitteiden valmistaja. Specimin laitteet kattavat sähkömagneettisen spektrin osa-alueet UV (ultravioletti) alueelta VNIR (visible and near-infrared) ja SWIR (short wave infrared) alueiden kautta aina LWIR (long wave infrared) alueelle.
Web development by Imaginanet