Blom Finland

BlomSTREET

BlomSTREET


BlomSTREET™ - katunäkymäkuvat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja, 360-asteisia panoraamakuvia kaduista ja muista liikenneväylistä. Kuvat ja niiden mukana tuleva ohjelmisto mahdollistavat 3D-mittausten tekemisen sekä omien paikkatietoaineistojen (2D ja 3D) esittämisen kuvilla.
Mahdollisuus mittausten tekemiseen suoraan kuvilta, sekä mahdollisuus omien paikkatietoaineistojen esittämiseen kuvilla ovat ominaisuuksia, jotka erottavat BlomSTREET katunäkymäkuvat Internetin ilmaisista katunäkymäaineistoista. Tehdyt mittaukset voidaan tallentaa esimerkiksi shp-muodossa ja viedä muihin paikkatieto-ohjelmistoihin. Metadatan ansioista tiedetään tarkalleen minä päivänä ja mihin kellonaikaan kuva on otettu. Aineistot ja ohjelmiston työkalut voidaan myös integroida osaksi muita paikkatieto- tai suunnitteluohjelmistoja. Valmiita integrointeja on olemassa muun muassa AutoCAD-, Bentley- ja ESRI-tuotteisiin.
Hollantilainen CycloMedia on kehittänyt teknologian BlomSTREET kuvien keruuseen sekä GlobeSpotter ohjelmiston kuva-aineistojen käyttämiseen. Aineistoja on mahdollista käyttää myös BlomDESKTOP ja BlomWEB viewer ohjelmistoilla. BlomSTREET™ kuvat ja ohjelmisto ovat saatavilla pilvipalveluna Internetin ja kuvapalvelimen välityksellä, jolloin asiakkaan ei itse tarvitse huolehtia suurten aineistomäärien varastoimisesta omille palvelimilleen. Pilvipalvelun etuna ovat myös aineistojen ja ohjelmiston automaattiset päivitykset.
Kuvaukset räätälöidään aina asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asiakkaalla on mahdollisuus valita kuvausalueen lisäksi myös kuvauksen ajankohta. Räätälöityjen kuvauksien lisäksi Blomilla on tarjota myös valmista kuvamateriaalia ympäri Suomea. Suomessa kuvauksia on tehty vuodesta 2011 lähtien. Kamera voidaan asentaa myös muuhun liikennevälineeseen, kuten veneeseen, mönkijään tai veturiin, jolloin kuva-aineistoa voidaan kerätä myös kohteissa joille henkilöautolla ei ole pääsyä.

Sovellukset

•    Katuomaisuuden inventoinnit ja omaisuusrekisterien ylläpito (liikennemerkit, katumerkinnät, katuvalaisimet, tolpat, viemärit jne.)
•    Katuverkon dokumentointi esimerkiksi alueurakoiden hallinnan tarpeisiin
•    Vesiväylien ja rautatieverkon dokumentointi
•    Kuvat päätöksenteon tukena
•    Suunnittelu (kaavoitus, katusuunnittelu, vihersuunnittelu jne.)
•    Asiakaspalvelu
•    Vektorikarttojen laaduntarkastus ja muokkaus
•    Osoite- ja rekisteritietojen visualisointi kuvilla

Web development by Imaginanet