Blom Finland

Kaivos- ja kaivannaisteollisuus

Kaivos- ja kaivannaisteollisuus


Blom Kartta Oy tarjoaa laseraineistoja ja palveluita kaivos- ja kaivannaisteollisuuden tarpeisiin. Tuottamamme aineistot perustuvat laserkeilaus- ja/tai ilmakuvausaineistoihin. Näiden lähtöaineistojen avulla voimme muodostaa tarkat maanpinnanmallit, kartta- ja vektoriaineistot sekä laskelmat tilavuuksista.
Tuottamiamme aineistoja käyttävät niin yksityisen kuin julkisen puolen asiakkaamme kaivos- ja kaivannaissektorilla hankesuunnitteluun, ympäristön valvontaan, seurantaan, varastojen tiliöintiin sekä muutostulkintaan. Ilmasta käsin tuotetun aineiston etuja kentällä kerättyyn aineistoon verrattuna ovat menetelmän kustannustehokkuus, etenkin useilla lähekkäisillä alueilla, sekä aineistojen tarkkuus ja tasalaatuisuus. Tarkat lähtöaineistot takaavat esimerkiksi infrasuunnittelulle hyvät lähtökohdat massatalouden optimointiin.
Toimitamme tarvittaessa analyysit ja raportit myös maanottolupien myöntäjälle ja saajalle alimman ottotason lähestymisestä sekä jäljellä olevien massojen määrästä tai viimeisimmän ajanjakson otetusta maamassasta kiinteistöittäin.
Blom – konsernilla on kokemusta, kalustoa sekä henkilökuntaa hankkeiden kaikkiin työvaiheisiin projektin suunnittelusta lopputuotteiden toimitukseen asiakkaan tietojärjestelmään. Tuotteemme ja palvelumme ovat helposti räätälöitävissä yksittäisten asiakkaiden toiveiden ja tietojärjestelmävaatimusten mukaisesti. Toteuttamamme laadunvalvonta kaikissa projektin eri vaiheissa takaa lopputuotteen laadun ja vastaavuuden asiakkaan tarpeisiin.

Web development by Imaginanet