Blom Finland

Metsien inventointi

Kaukokartoituspohjainen metsien inventointi


Blom Kartta Oy tarjoaa laajan valikoiman kaukokar¬toituspohjaisia metsäninventointituotteita ja -palveluita. Kaukokartoituspohjainen metsien inventointi perustuu laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistoon sekä inventoitavalta alueelta mitattuun paikalliseen koeala-aineistoon. Näiden lähtöaineistojen avulla inventoitavalle alueelle lasketaan tarkat puulajikohtaiset puustotiedot käyttämällä erilaisia kehittyneitä mallinnusmenetelmiä. Blom Kartta Oy:llä on käytössään useita erilaisia laskentamenetelmiä, joista yleisimmin käytetty menetelmä on ns. lähimmän naapurin menetelmä, knn. Puustotiedot tuotetaan männylle, kuuselle ja lehtipuille. Kullekin puulajille ja kokonaispuustolle ennustetaan keskiläpimitta, keskipituus, runkoluku, pohjapinta-ala ja tilavuus, joka voidaan laskea myös puutavaralajeittain. Perinteisten puustotunnusten lisäksi käytettävällä laskentajärjestelmällä voidaan tuottaa runkolukusarjat tai esimerkiksi hakkuu- ja hoitotarve-ennusteet tai kasvupaikkaluokitus.

Kaukokartoituspohjainen metsien inventointi tuottaa jopa perinteistä maastossa tehtävää metsäninventointia tarkemmat puustotunnukset. Tärkeänä etuna on menetelmän kustannustehokkuus suurilla pinta-aloilla ja samaan aikaan kerätyn kuviotiedon saaminen koko alueelle. Kaukokartoituspohjaisia metsäninventointituotteita voidaan käyttää esimerkiksi metsäsuunnittelussa, puunhankinnassa tai hakkuu- ja hoitotarpeiden määrityksessä ja oikea-aikaisessa toteuttamisessa.  Blom Kartta Oy:n tuottamien metsäninventointituotteiden pääasiakkaita ovat metsäkeskukset sekä metsäalan yritykset ja -tutkimuslaitokset kotimaassa ja ulkomailla.

Blom Kartta Oy voi toteuttaa kaikki kaukokartoituspohjaisen metsien inventoinnin työvaiheet projektin suunnittelusta aineistojen keruuseen ja lopputuotteiden toimitukseen asiakkaan tietojärjestelmään sopivassa tiedonsiirtoformaatissa. Koko inventointiprojekti ja tuotettavat lopputuotteet räätälöidään kulloinkin asiakkaan toiveiden ja tietojärjestelmän vaatimusten mukaisesti. Blom Kartta Oy:n oma laadunvalvonta kaikissa projektin eri vaiheissa takaa lopputuotteiden laadun. Lähes kaikki metsäninventointijärjestelmässä käytettävät ohjelmistot ovat Blom Kartta Oy:n omaa tuotantoa, joten niiden kontrollointi on tehokasta ja muokkaaminen erilaisiin tarpeisiin joustavaa.

 
Web development by Imaginanet