Blom Finland

Koealamittaus

Koealamittaus


Kaukokartoituspohjainen metsien inventointi tarvitsee lähtöaineistoksi inventointialueelta mitattuja metsikkökoealoja, jotka pyritään mittaamaan samana vuonna kaukokartoitusaineistojen hankinnan kanssa. Koealat paikannetaan tarkasti ja niiltä mitataan kiinnostuksen kohteena olevat puustotunnukset sekä määritetään metsikön yleistiedot, kasvupaikka ja koealan hakkuu- ja hoitotarve. Koealatietojen kerääminen on välttämätöntä, sillä koealoilta mitatuista tunnuksista ja kaukokartoituspiirteistä muodostetaan ennustemallit, joiden avulla koealoilta mitatut tunnukset yleistetään koko inventointialueelle, esimerkiksi jokaiselle kuviolle.

Koealojen laatu on erittäin tärkeää kaukokartoituspohjaisen metsien inventoinnin lopputuotteen laadun takaamiseksi. Sen vuoksi Blom Kartta Oy:llä on käytössään reaaliaikainen koealojen laaduntarkkailu, jolla tarkkaillaan koealojen mittausten laatua päivittäin. Blom Kartta Oy käyttää koealamittauksissaan omaa koealamittausryhmää, ostaa palvelun alihankintana tai kouluttaa asiakkaan mittaryhmän Blom Kartta Oy:n mittausmenetelmän käyttämiseen.

Web development by Imaginanet