Környezetvédelem és erdészet

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ERDÉSZET


A környezetvédelem egyre fontosabb kérdéssé válik. A Blom térképészeti és távérzékelési képességei jelentős szerepet játszhatnak az új fejlesztések környezeti hatásainak felmérésében és aktuális kérdések, mint az áradások elemzésében.

Blom információs adatbázisokat hoz létre légifelvételezési, hiper spektrális szkennelési, batimetrikus lézer szkennelési és LIDAR adatokból, hogy adatokat szolgáltasson a terepről, tengerfenékről, talajborítottságról, hómennyiségről és növényzetről. Ezeket az adatbázisokat fel lehet használni az információs rendszerekben, amelyeket a vezetői döntések támogatására használnak. Az elöntés modellező rendszerek és erdőgazdálkodási eszközök jó példák a magas hozzáadott értékű alkalmazásokra, amelyek a Blom információs adatbázisain alapulnak.

A környezeti vizsgálatok szempontjából különösen jelentős, hogy a Csoport rendelkezik hiperspektrális MIVIS szkennerrel (multispektrális infravörös és látható képalkotó spektrométer), ami Európa-szerte készít felvételeket. Ez a rendszer 102 spektrális sávban felvételez, látható, közeli infravörös (NIR), közepes infravörös (MIR) és termikus infravörös tartományban.
Blom a világelső tengerparti modellezésben környezetvédelmi tanulmányokhoz. Blom batimetrikus és topográfiai LIDAR szolgáltatásokat nyújt a Hawk Eye batimetria lézerrendszer alkalmazásával. A technológia alkalmas egyidejű adatgyűjtésre a tengerfenékről és a szárazföldről, javítva a pontosságot a partvonal mentén. Kombinálva a lézeroptikával közös tengelyű digitális kamerával, ez kiváló eszköz a földmérésre, térképezésre, illetve a part menti övezetek és sekélyebb vizek térképezésére és környezeti vizsgálataira. Ezek a modellek sokkal több információt adnak a part menti területekről, mint bármely más módszer, mivel a sekély vizekben a tengerfenékről is nyerünk információkat, amely a hagyományos módszerek alkalmazásával nehéz.

Számos környezetvédelmi ügynökség és magáncég használja fel a Blom környezetvédelmi és erdészeti modelljeit tanulmányaihoz, és alapvető fontosságúnak tartják ezeket az adatbázisokat információs rendszereikhez és döntéstámogató alkalmazásaikhoz.

Web development by Imaginanet