Technical Assistance

Managementul Apelor
Managementul apelor

Într-un mediu natural din ce în ce mai imprevizibil, fenomene ca seceta, inundațiile, contaminarea resurselor de apă sau încurajarea unui consum eficient în vederea protejării resurselor la nivel global, sunt tratate cu prioritate de către autorități și alți factori implicați, lucru dovedit de multitudinea de programe/proiecte lansate și de valoarea fondurilor alocate în acest sector la nivel mondial.

La nivel național eforturile se concentrează pe investiții în modernizări și extinderi ale infrastructurii deja existente, cu scopul îmbunătățirii calității apei și asigurării accesului la serviciile de apă și apă uzată pentru un număr cât mai mare de consumatori.

Proiectele majore finanțate prin POS Mediu 2007-2013 urmăresc respectarea în totalitate a Directivelor UE şi legislaţiei româneşti în domeniul alimentării cu apă, a colectării și tratării apelor uzate și creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare.

Suportul acordat Beneficiarilor acestui sector, prin contractele de Asistență Tehnică, implică asigurarea de expertiză într-o vastă gamă de activități, cum ar fi:ƒƒ

 • managementul întregului Proiect de investiții, în conformitate cu Contractul de Finanțare;ƒƒ 
 • proiectarea și elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări;ƒƒ 
 • suport în procesul de achizițe publică a contractelor de servicii, lucrări și furnizare;ƒƒ 
 • implementarea sistemelor GIS și SCADA, optimizarea și modelarea hidraulică a rețelelor deapă și canalizare;ƒƒ 
 • elaborarea și implementarea strategiei privind protecția surselor de apă;ƒƒ 
 • asigurarea condițiilor pentru reducerea pierderilor în rețelele de apă;ƒƒ 
 • asigurarea gestionării calității apelor reziduale descărcate în rețeaua publică de canalizare;ƒƒ 
 • asigurarea depunerii în condiții optime de mediu a materialelor reziduale generate deprocesul tehnologic al viitoarelor stații de epurare;ƒƒ 
 • actualizarea Master Plan-ului județean pentru apă și apă uzată;ƒƒ 
 • asigurarea publicității adecvate a Proiectului și informarea corectă a populației privind lucrările de construcție propuse în Proiect;ƒƒ 
 • supervizarea lucrărilor de construcție.


Managementul deșeurilor

Managementul deșeurilor reprezintă poate unul dintre segmentele cele mai vulnerabile în domeniul mediului, iar ne-gestionarea lui eficientă de către autorități a condus în timp la asumarea de către populația de rând și de către agenții economici a unor practici cu totul nesănătoase de transport și depozitare, ale căror efecte nefaste vor fi resimțite de multe generații de  acum încolo, atât din mediul urban, cât și din cel rural.

Este un segment care necesită o monitorizare atentă, constantă și specializată, dar mai ales investiții pentru intensificarea măsurilor de colectare, sortare și depozitare, combinate cu măsuri de reducere a cantității de deșeuri menajere și industriale.

Suportul oferit Beneficiarilor proiectelor ce vizează implementarea sistemelor de integrate de management al deșeurilor se concretizează în următoarele tipuri de activități:

 • management de proiect, pentru implementarea cu succes a acestuia, în conformitate cu Contractul de Finanțare;
 • asistență tehnică de specialitate în lansarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de colectare a deșeurilor și de operare a facilităților construite prin Proiect;
 • întărirea capacității instituționale și administrative a Beneficiarului;
 • asigurarea unei bune vizibilități a sistemului de management al deșeurilor și obținerea unui bun nivel de conștientizare a publicului cu privire la rigorile și avantajele acestui sistem precum și promovarea sprijinului UE pentru realizarea Proiectului.
 • supervizarea lucrărilor de construcție.

 

Sisteme de încălzire urbană

Problema majoră cu care se confruntă sistemele centralizate de încălzire urbană la ora actuală constă în uzura instalațiilor și echipamentelor, ceea ce se traduce pe de o parte în pierderi de emisii poluante în atmosferă (poluarea mediului) și pe de altă parte în pierderi semnificative în transportul şi distribuţia energiei la consumatorii finali (calitatea și costul agentului termic la populație).

Iată de ce modernizarea și retehnologizarea sistemelor centralizate de termoficare, în scopul reducerii poluării în atmosferă și eficientizării serviciilor oferite consumatorilor finali, au devenit o prioritate pentru autoritățile publice, iar beneficiile acestor investiții vor fi resimțite din plin de către populație, în termeni de confort, siguranță, calitate a vieții și nu în ultimul rând facturi oneste- fără ”pierderi în rețea”.

Un alt beneficiu important, la nivel global de data aceasta, constă în aceea că reducerea impactului negativ asupra mediului va conduce la diminuarea schimbărilor climatice, ale căror efecte dramatice se fac deja resimțite.

Suportul acordat Beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul POS Mediu 2007-2013, ce prevăd investiții în reabilitarea sistemului centralizat de termoficare, asigurând astfel conformarea cu cerințele legislației de mediu privind emisiile poluante în aer și creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană, constă în activități precum:

 • managementul întregului Proiect de investiții, în conformitate cu cerințele Contractului de Finanțare;
 • sprijin în derularea procedurii de achiziție publică și semnarea contractelor de lucrări și servicii din cadrul Proiectului;
 • revizuirea Strategiei Locale de Termoficare;
 • informarea și conștientizarea publicului privind Proiectul.
Web development by Imaginanet