Planuri pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor

Planuri pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor


Scopul realizării unor astfel de planuri constă în reducerea riscului de producere a inundaţiilor cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone. Acest lucru presupune o atenție sporită nu doar asupra efectelor ci și asupra cauzelor producerii dezastrelor naturale.

Sprijinul oferit Beneficiarilor proiectelor ce vizează prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor, se referă la:ƒƒ

  • realizarea de studii topogeodezice: Modelul digital al terenului, Planuri de situație, Relevee;ƒƒ 
  • realizarea de Studii hidrologice şi hidraulice, modelare hidrologică și hidraulică;ƒƒ 
  • realizarea hărților de hazard la inundații;ƒƒ 
  • realizarea scenariilor de amenajare a bazinelor hidrografice;ƒƒ
  • realizarea planului de măsuri, cu prioritizarea acestora.
Web development by Imaginanet