Realizare planuri de management ale sit–urilor Natura 2000

Realizare planuri de management ale sit–urilor Natura 2000


Planul de management reprezintă documentul cel mai important pentru o arie naturală protejată, prin care sunt stabilite măsurile de management necesare pentru buna administrare a ariei protejate.

Planul de management al unei arii naturale protejate cuprinde o evaluare a valorilor biodiversităţii, o evaluare a ameninţărilor asupra biodiversităţii şi pe baza acestor informaţii sunt identificate obiectivele strategice şi specifice de conservare care trebuie respectate cât şi măsurile de management care se vor implementa pentru menţinerea stării de conservare favorabilă.

Suportul oferit Beneficiarilor proiectelor ce vizează realizarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000 se concretizează în următoarele tipuri de activități:ƒƒ

  • asistență în vederea interpretării contextului legislativ aplicabil planurilor de management pentru sit;ƒƒ 
  • elaborarea studiului privind evaluarea impactului antropic;ƒƒ 
  • elaborarea planului de management;ƒƒ 
  • asigurarea suportului tehnic titularului planului de management, în realizarea consultărilor publicului interesat.
Web development by Imaginanet