Urban Heating Systems

Sisteme de încălzire urbană


Problema majoră cu care se confruntă sistemele centralizate de încălzire urbană la ora actuală constă în uzura instalațiilor și echipamentelor, ceea ce se traduce pe de o parte în pierderi de emisii poluante în atmosferă (poluarea mediului) și pe de altă parte în pierderi semnificative în transportul şi distribuţia energiei la consumatorii finali (calitatea și costul agentului termic la populație).

Iată de ce modernizarea și retehnologizarea sistemelor centralizate de termoficare, în scopul reducerii poluării în atmosferă și eficientizării serviciilor oferite consumatorilor finali, au devenit o prioritate pentru autoritățile publice, iar beneficiile acestor investiții vor fi resimțite din plin de către populație, în termeni de confort, siguranță, calitate a vieții și nu în ultimul rând facturi oneste- fără ”pierderi în rețea”.

Un alt beneficiu important, la nivel global de data aceasta, constă în aceea că reducerea impactului negativ asupra mediului va conduce la diminuarea schimbărilor climatice, ale căror efecte dramatice se fac deja resimțite.

Suportul acordat Beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul POS Mediu 2007-2013, ce prevăd investiții în reabilitarea sistemului centralizat de termoficare, asigurând astfel conformarea cu cerințele legislației de mediu privind emisiile poluante în aer și creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană, constă în activități precum:

  • managementul întregului Proiect de investiții, în conformitate cu cerințele Contractului de Finanțare;
  • sprijin în derularea procedurii de achiziție publică și semnarea contractelor de lucrări și servicii din cadrul Proiectului;
  • revizuirea Strategiei Locale de Termoficare;
  • informarea și conștientizarea publicului privind Proiectul.
Web development by Imaginanet