Waste Management

Waste Management


Managementul deșeurilor reprezintă poate unul dintre segmentele cele mai vulnerabile în domeniul mediului, iar ne-gestionarea lui eficientă de către autorități a condus în timp la asumarea de către populația de rând și de către agenții economici a unor practici cu totul nesănătoase de transport și depozitare, ale căror efecte nefaste vor fi resimțite de multe generații de  acum încolo, atât din mediul urban, cât și din cel rural.

Este un segment care necesită o monitorizare atentă, constantă și specializată, dar mai ales investiții pentru intensificarea măsurilor de colectare, sortare și depozitare, combinate cu măsuri de reducere a cantității de deșeuri menajere și industriale.

Suportul oferit Beneficiarilor proiectelor ce vizează implementarea sistemelor de integrate de management al deșeurilor se concretizează în următoarele tipuri de activități:

  • management de proiect, pentru implementarea cu succes a acestuia, în conformitate cu Contractul de Finanțare;
  • asistență tehnică de specialitate în lansarea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică pentru contractarea serviciilor de colectare a deșeurilor și de operare a facilităților construite prin Proiect;
  • întărirea capacității instituționale și administrative a Beneficiarului;
  • asigurarea unei bune vizibilități a sistemului de management al deșeurilor și obținerea unui bun nivel de conștientizare a publicului cu privire la rigorile și avantajele acestui sistem precum și promovarea sprijinului UE pentru realizarea Proiectului.
  • supervizarea lucrărilor de construcție.
Web development by Imaginanet