Water Management

Water management


Managementul Apelor

Într-un mediu natural din ce în ce mai imprevizibil, fenomene ca seceta, inundațiile, contaminarea resurselor de apă sau încurajarea unui consum eficient în vederea protejării resurselor la nivel global, sunt tratate cu prioritate de către autorități și alți factori implicați, lucru dovedit de multitudinea de programe/proiecte lansate și de valoarea fondurilor alocate în acest sector la nivel mondial.

La nivel național eforturile se concentrează pe investiții în modernizări și extinderi ale infrastructurii deja existente, cu scopul îmbunătățirii calității apei și asigurării accesului la serviciile de apă și apă uzată pentru un număr cât mai mare de consumatori.

Proiectele majore finanțate prin POS Mediu 2007-2013 urmăresc respectarea în totalitate a Directivelor UE şi legislaţiei româneşti în domeniul alimentării cu apă, a colectării și tratării apelor uzate și creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare.

Suportul acordat Beneficiarilor acestui sector, prin contractele de Asistență Tehnică, implică asigurarea de expertiză într-o vastă gamă de activități, cum ar fi:ƒƒ

 • managementul întregului Proiect de investiții, în conformitate cu Contractul de Finanțare;ƒƒ 
 • proiectarea și elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări;ƒƒ 
 • suport în procesul de achizițe publică a contractelor de servicii, lucrări și furnizare;ƒƒ 
 • implementarea sistemelor GIS și SCADA, optimizarea și modelarea hidraulică a rețelelor deapă și canalizare;ƒƒ 
 • elaborarea și implementarea strategiei privind protecția surselor de apă;ƒƒ 
 • asigurarea condițiilor pentru reducerea pierderilor în rețelele de apă;ƒƒ 
 • asigurarea gestionării calității apelor reziduale descărcate în rețeaua publică de canalizare;ƒƒ 
 • asigurarea depunerii în condiții optime de mediu a materialelor reziduale generate deprocesul tehnologic al viitoarelor stații de epurare;ƒƒ 
 • actualizarea Master Plan-ului județean pentru apă și apă uzată;ƒƒ 
 • asigurarea publicității adecvate a Proiectului și informarea corectă a populației privind lucrările de construcție propuse în Proiect;ƒƒ 
 • supervizarea lucrărilor de construcție.
Web development by Imaginanet